Предишна Следваща

Правилник на Пирин Фолк 2021

09/06/2021 г.

П Р А В И Л Н И К

на  международния фестивал за  нова  авторска песен  и

изпълнителско  изкуство на песни от  македонската фолклорна област

“ПИРИН ФОЛК”  САНДАНСКИ 2021

Важно: XXIX-то издание на Фестивала „ПИРИН ФОЛК“ САНДАНСКИ през 2021 г. ще се проведе при строго спазване на всички противоепидемични мерки и предписания на МЗ и РЗИ. Здравето на организационните екипи, участници, жури и публика е морална отговорност и приоритет №1 в тазгодишното издание на Фестивала!

 1. ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Фестивалът „ПИРИН ФОЛК” САНДАНСКИ е  учреден през 1993 г. от Община Сандански, Радио Благоевград и Телевизионен център Благоевград. Оттогава до днес той се провежда ежегодно, като през 2021 г. на 27, 28 и 29-ти август и ще се проведе неговото XXVIII-то издание.

Чл.1.1. През 2021 г. ще се проведе V-то издание на „Детски Пирин Фолк“ Сандански. /За него има отделен Правилник/.

Чл.2 Основната цел на Фестивала е съхраняване и обогатяване на фолклорната традиция на Пиринска област и културно-историческото наследство на гр. Сандански и региона! Музикален химн на Фестивала е песента „Добре дошли в Сандански, приятели“.

Чл.3   През 2020 г. цялостната организация на Фестивала е възложена на фирма „Ди Ен Кей Медия Груп” ООД  - собственик на музикални телевизии Фен Фолк ТВ и BG Music Channel.

Чл.4  Всички решения за функционирането на Фестивала се вземат от Организационен комитет, назначен със Заповед на Кмета на Община Сандански. Ръководният орган за 2021 г. се състои от 6 члена и е в състав:

 1. Председател – представител на Община Сандански - зам. кмет г-жа Павлина Караджова - с управленски функции, права и отговорности от страна на Общината за координационни, административни, организационни, представителни дейности във връзка с организация и провеждане на Фестивала;
 2. Зам. Председател – Виктор Касъмов – с управленски функции, права и отговорности по административни, координационни, търговски, ПР и рекламни дейности на Фестивала;
 3. Директор на Фестивала – Ненчо Касъмов - с управленски функции, права и отговорности по музикално–продуцентски, технически, постановъчни, телевизионно-продукционни, представителни и др. дейности на Фестивала ;
 4. Координатор – мл. експерт Валентина Станкова - с оперативни функции по организационни, координационни, търговски, приходи от реклама и др. дейности на Фестивала ;
 5. Експерт PR и реклама – Петя Щилиянова - с оперативни функции по ПР и рекламни, представителни дейности на Фестивала;
 6. Експерт PR и реклама – Албена Бугаринова - с оперативни функции по ПР и рекламни, представителни дейности на Фестивала

 

Чл.5     Официални адреси за кореспонденция, запитвания, допълнителна информация и подаване на кандидатури за участие:

 • София 1330, ж.к. Сердика, ул. Гюешево 85, ет. 3,

„Ди Ен Кей Медия Груп” ООД /за фестивала Пирин Фолк/

               e-mail:   office@fenfolktv.bg 

 1. ПРОВЕЖДАНЕ НА ФЕСТИВАЛА

Чл.6   Фестивалът „ ПИРИН ФОЛК” САНДАНСКИ е с конкурсен и международен характер. През 2021 г. ще се проведе в три фестивални вечери:

 • Детски конкурс за изпълнителско изкуство на песен от македонска фолклорна област – „Детски Пирин Фолк“ и награждаване на победителите. Провежда се на 27 август 2021 г. /петък/.
 • Конкурс за изпълнителско изкуство на  македонска фолклорна песен и награждаване на победителите. Провежда се на 28 август 2021 г./събота/.
 • Конкурс за нова  авторска песен от македонска фолклорна област и награждаване на победителите. Провежда се на 29 август 2021 г./неделя/.
 • Фестивалът се провежда в Летен театър – гр. Сандански с начален час – 20:30 ч.

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ, РЕД И НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА  СЕЛЕКЦИЯ И КОНКУРСИ

Чл.7  В конкурсите  могат да участват автори от България и чужбина, които представят за конкурса за авторска песен в готов вид или демо вариант музикалния продукт и за конкурса за изпълнителско изкуство в готов вид или демо – вариант звукозапис във варианти: PB, SB и  Instr. с изискуеми стандарти за звукозапис  на компактдиск (CD-R) или  флаш памет, придружени от напечатан текст на песента на български език  на  официалния адрес на Фестивала.

 

 • Един композитор може да участва с до 2 (две) песни с времетраене не повече от 4 (четири) минути  всяка една.
 • Един аранжор може да участва с до 4 (четири) песни;
 • За текстописците няма ограничения.
 • Срокът за подаване на творбите и кандидатури за участие е до 23:59 ч. на 27 юни 2020 г. /неделя/.
 • Творбите и други материали за конкурса за авторска македонска песен се изпращат в плик на посочения в чл. 5 адрес, съдържащ:

          а/ Звуконосител;

          б/ Напечатан текст на български език, без никакви обозначения, съответстващ  на този, който ще бъде или вече е инкорпориран в звукозаписа;

          в/ Запечатан плик, съдържащ:

 • Адрес за кореспонденция, телефон и e-mail;
 • Заглавие на песента;
 • Трите имена и артистично име на пълния авторски колектив и изпълнителя;
 • Актуални презентативни материали на цифров носител на изпълнителя на песента (фотоснимки в различни планове, биография и др.); 
 • Творбите трябва да не са публично изпълнявани, реализирани и разпространени на носител, в ефир и интернет преди 08.2021 г.   
 • При получаване на творбата, тя се завежда под идентификационен номер, с който участва по-нататък в селекцията и процедурите на Фестивала.
 • На 3 и 4 юли 2021 г. селекционно жури чрез точкова система дава своя вот и подрежда анонимно получените творби за конкурса за нова авторска песен от македонска фолклорна област, след което се попълват имената на авторските екипи на песните от списък, съхраняван в до този момент от Организационния комитет. 
 • На 3 и 4 юли 2021 г. в телевизионен студиен комплекс на „Ди Ен Кей Медия Груп” ООД /адрес: София 1330, ж.к. Сердика, ул. Гюешево 85/ чрез кастинг се извършва и селекция на изпълнители за конкурса за изпълнителско изкуство. Уведомлението за мястото, реда и начините за провеждане се извършва от организаторите предварително по телефон и на имейл адрес, предоставени предварително от участниците.
 • Кандидатите за участие в Конкурса за изпълнителско изкуство изпращат предварително на официалните адреси на фестивала:

- демо запис на изпълнение на живо на песен от македонска фолклорна област;

- кратка творческа биография и снимка;

- SB или Instr. на песента, с която кандидат-участникът ще се яви на селекция;

- координати за обратна връзка – телефон и e-mail;

 • Обявяването на резултатите от селекцията и допуснатите до участие изпълнители става до 20 юли 2021 г. на официалния сайт на фестивала pirinfolk.com

(10) След подписване на договори за участие във Фестивала, творбите и участниците се приемат  окончателно.

Чл.8   В конкурсите на фестивала се  допускат по:

 • До 15 (петнадесет) творби в Конкурс за авторска македонска песен;
 • До 15 (петнадесет) изпълнители в Конкурс за изпълнителско изкуство;
 • 3 (три) творби и изпълнители като резерва във всеки от конкурсите, в случай на отпадане на други селектирани и одобрени.

Чл.9  Предоставените за  участие в конкурсите на Фестивала творби и изпълнители се разпределят на квотен принцип, както следва:

 • Квота на музикални компании и независими продуценти от България и чужбина, влизащи без журиране в Конкурса за авторска македонска песен - 8 (осем) творби
 • Квота на музикални компании и независими продуценти от България и чужбина, влизащи без журиране в Конкурса за изпълнителско изкуство – 8 (осем) изпълнители;
 • Квота от България и чужбина, определени от Селекционно жури и процедурите на селекция в Конкурса за авторска македонска песен - 7 (седем) творби;
 • Квота от България и чужбина, определени от Селекционно жури и процедурите на селекция в Конкурса за изпълнителско изкуство – 7 (седем) изпълнители;
 • В случай, че не се постигне споразумение чрез договор между авторски екип и изпълнител и организаторите, творбата/изпълнителят отпада и мястото се заема от следващ в класацията от броя на определените резерви.
 • В случай на необходимост след селекцията следва реализация на творбите, като това се осъществява от авторите им в диалог и сътрудничество с  Директора на Фестивала или посочено от него лице. Целта е качеството на музикалната продукция да е на високо ниво,  което може да наложи крайния брой творби по лимит да не се постигне. В такъв случай организаторите си запазват правото да възложат на изявени автори да създадат  недостигащия брой  творби до  необходимия лимит  на творби по чл.8 от Правилника.
 • На посочените телефон и e-mail участниците (представител на авторски колектив) се уведомяват. Всеки участник (представител на авторски колектив) се счита за надлежно и своевременно информиран  и уведомен за съобщеното, независимо от това кое е лицето, което приема или получава съобщението.
 • Публикация на официалната интернет страница на Фестивала pirinfolk.com  относно спазени или неспазени условия и други възникнали обстоятелства, отнасящи се за реда и цялостното функциониране на Фестивала, се счита за  надлежно  уведомление на отделните лица,  поименно упоменати.
 • Артист-изпълнител може да участва с 1 (една) песен в Конкурса за авторска песен и с друга 1 (една) песен,  различна от първата, в Конкурса  за изпълнителско изкуство. 
 • Срокът за подаване и обработка на конкурсните материали се определя по съответен ред и се публикува на официалната интернет страница на Конкурса.
 • Допуска се публичното музикално-сценично представяне на всяка една песен във всеки от конкурсите да се изпълнява:

                 а/ Индивидуално от Артист- изпълнител или дует;

                 б/  Индивидуално от Артист-изпълнител и собствен танцово-артистичен съпорт и/или друг музикално-артистичен съпорт след предварително одобрение от Организатора;

                 в/ Артист-изпълнители във формации (групи) – триа, квартети, секстети, октети;

                 г/  Общият брой  на всички изпълнители на сцена не може да надвишава повече от 16 (шестнадесет) лица.

 

 • Всички изпълнители в Конкурса за авторска македонска песен и Конкурса за изпълнителско изкуство трябва да са навършили 16 (шестнадесет) години и съответно при поискване валидно да го удостоверят. 
 • Публичното музикално-сценично представяне на всяка една песен се  изпълнява на сцена единствено и само по сценарий и режисура на Организатора:

                 а/ в  Конкурса за авторска песен в синхрон  с  дигитален звукозапис във  вариант PB (плейбек - мастер);

                 б/ в Конкурса за изпълнителско изкуство - на живо под музикален съпровод  от дигитален звукозапис във вариант:

                     - SB (синбек -мастер с вокали и/ или вокални интонации и имитации);

                     - Instr. (инструментал - мастер); 

                в/ Окончателното решение и изборът за използване на варианта за музикалния съпровод от дигитален звукозапис, респ. SB или  Instr.  за публичното музикално-сценично  представяне на песента, принадлежи и се определя от Организатора.

 

 • Текстовете и сценичното поведение на артист-изпълнителите, изпълняващи песента, не трябва да уронват по никакъв начин престижа на Фестивала, както и на всички юридически и физически лица, които участват в неговата реализация. Вулгарен, дискриминационен или друг неприемлив език, жестомимика и поведение са недопустими.
 • Не се допускат песни  и изпълнения, които пряко или косвено противоречат на добрите нрави, особено ако съдържат порнография или намеци за порнография, възхваляват или оневиняват жестокост или насилие, подтикват към насилие и незачитане на човешкото достойнство, както и към поведение, което нарушава обществения ред или общоприетите норми или подбуждат към ненавист въз основа на расов, полов, религиозен или национален признак, или внушаващи национална, политическа, етническа, религиозна, полова и расова нетърпимост, или са насочени към увреждане на физическото, умственото и моралното развитие на децата, или разпространяват търговски съобщения.
 • Сценичното поведение и цялостната визия на артист-изпълнителите,  изпълняващи песента, следва да са  съобразени  с критериите за участие на Фестивала и по никакъв начин не може да компрометират постановъчната концепция, сценична и телевизионна реализация на конкурсите, визията  и целите на Фестивала.  
 • Сценичното облекло на участниците във всички конкурси, следва да бъде във вид със застъпени автентични и/или стилизирани фолклорни елементи в кройка, шевица, бродерия, апликация, аксесоари, украшения и други в етнографската стилистика на македонска фолклорна област.
 • При публичното изпълнение и представяне на всяка песен не са позволени търговски послания или съобщения.
 • Одобрените за участие изпълнители се задължават да изпълняват своите песни във всички предвидени по програма етапи (вкл. нововъзникнали етапи), съпътстващи събития и мероприятия, съобразно програмата и целите на Фестивала.

 

 

 1. ЖУРИ

Чл.10  Фестивалът „ ПИРИН ФОЛК” САНДАНСКИ 2021  учредява:

 • Селекционно жури от 5 (пет) члена в т.ч. и председателят му. Членовете  на селекционното жури работят анонимно, независимо един от друг, писмено, по общи критерии с индивидуална Селекционна карта по десетобалната система, на лична и професионална отговорност за всяка една песен и изпълнение. Всеки член на журито удостоверява собственоръчно с подписа си автентичността на оценката си.
 • Фестивалното жури е до 7 (седем) члена в т.ч. председателят му. Поради международния характер на фестивала в състава му може да се включват и чуждестранни специалисти. Фестивалното жури е публично. Членовете на Фестивалното жури работят в реално време писмено по общи критерии и индивидуална „Карта за гласуване“ (бланкова форма), чрез десетобалната система, на лична и професионална отговорност за всяка една песен и изпълнение. Всеки член на журито удостоверява собственоръчно с подписа си автентичността на оценката си. Информацията и данните от Картата за гласуване се обобщават и протоколират след последнотоизпъление от конкурсната програма. При оценяването на песните най-високата и най-ниската обща оценка отпадат и песента или изпълнението се класира според броя от  точки, който е набрала.  Резултатите се оповестяват и на церемония по награждаване и се публикуват на официалния сайт на фестивала pirinfolk.com;
 • Журналистическо жури до 7 (седем) члена в т.ч. и председателят му. Журналистическото  жури е публично. Членовете му  работят в реално време писмено по общи критерии с индивидуална „Карта за гласуване“ (бланкова форма), чрез десетобалната система, на лична и професионална отговорност за всяка една песен и изпълнение. Всеки член на журито удостоверява собственоръчно с подписа си автентичността на оценката си. Информацията и данните от Картата за гласуване се обобщават и протоколират след последнотоизпъление от конкурсната програма. При оценяването на песните най-високата и най-ниската обща оценка отпадат и песента или изпълнението се класира според броя от  точки, който е набрала. Резултатите се оповестяват и на церемония по награждаване и се публикуват на официалния сайт на фестивала pirinfolk.com;
 • Членовете на Селекционното жури са различни от членовете на Фестивалното жури;

 

 1. НАГРАДЕН  ФОНД

Чл.11  Фестивалното жури определя по 3 (три)  награди за всеки един конкурс на Фестивала: 

      (1)    Конкурс за  нова авторска песен от македонска фолклорна област:

 І-ва награда-  почетен знак, грамота и 1 000 (хиляда) лв.; 

ІІ-ра  награда – почетен знак, грамота и  700 (седемстотин) лв.; 

ІІІ-та награда – почетен знак, грамота и 500 (петстотин) лв.;

 

Специални награди в конкурс за нова авторска песен от македонска фолклорна област: 

- Награда на зрителите чрез гласуване в интернет – грамота и почетен знак;

- Награда на Журналистическото жури – почетен знак и грамота;

- Награда на Радио Благоевград;

- Награда на Фен Фолк ТВ;

 

           (2) Конкурс за изпълнителско изкуство на македонска фолклорна песен:

І-ва награда - почетен знак, грамота и 500 (петстотин) лева; 

ІІ-ра награда – почетен знак, грамота и 250 (двеста и петдесет) лева; 

ІІІ-та награда – почетен знак, грамота и 100 (сто) лева;

 

Специални награди в Конкурс за  изпълнителско изкуство на македонска фолклорна песен::

- Награда на Журналистическото жури– почетен знак и грамота;

- Награда на Фен Фолк ТВ;

(3) На 29 август 2021 г. спечелилият I-ва награда на фестивалното жури в Конкурса за изпълнителско изкуство на македонска фолклорна песен изпълнява песента си на живо в Летен театър – гр. Сандански;

 

Чл. 12   Специални награди на Фестивала:

        (1)  Специална награда на Кмета на Община Сандански – почетен знак, грамота и 350 (триста и петдесет) лева;

       (2)  Специални награди от организатор, партньори, спонсори, рекламодатели и др.;

       (3) Процентното деление на паричните стойности на наградените песни и изпълнители в конкурса за нова авторска песен от македонска фолклорна област се разпределят както следва:

 • Композитор – 40%;
 • Текстописец – 20 %;
 • Аранжор – 20 %;
 • Изпълнител - 20 %;

(4) Паричната стойност на наградите от Конкурса за изпълнителско изкуство е изцяло в полза на изпълнителя;

(5) Наградите се осребряват в пресцентъра на Фестивала от 11,00 ч. до 14:00 ч. на 29.08.2021 г. и 30.08.2021 г.

 

 1. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Чл.13   (1) Организаторите поемат разходите за нощувка на:

-  изпълнителите, участващи в конкурсите /1 легло в двойна стая/;

- при възможност и на един представител на творческия екип, участващ  в Конкурса за нова  авторска песен от македонска фолклорна област;

- при възможност на ръководител  на продуцентска  компания, чиито изпълнители участват в конкурсите;

-  изпълнители, участващи в рециталите на Фестивала;

-  членовете на Фестивалното и Журналистическо жури;

           (2)  Организаторите не поемат ангажимент по настаняването и отговорност за заплащане и разходи за нощувки на лица извън чл. 13 (1)

 

Чл. 14   Изменения и допълнения в този Правилник се извършват  по реда на разглеждане и утвърждаване единствено с решение на Организационния комитет.

Чл. 15 Организаторите си запазват правото за промяна на обявените срокове и начин на провеждане на Фестивала в случай на особени непредвидени мерки и обстоятелства във връзка с епидемиологичната обстановка в страната.  

 

Юни 2021 г.

От Организационния комитет на „Пирин Фолк” Сандански 2021.